NATALIA GŁOWACKA IGR

Młyn i krzyż

Współczesna kultura przesycona jest obrazem i dźwiękiem w większym stopniu niż w całych dziejach ludzkości, co niewątpliwie wiąże się z rozwojem techniki. Przestrzeń publiczna, w sensie dosłownym i przenośnym, jest przez nie zaśmiecana, ponieważ są wszechobecne i coraz bardziej agresywne...